Младежко ДПС подкрепя Европейската инициатива Minority Safepack

Minority Safepack e инициатива, която цели да насърчи ЕС да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, които принадлежат към различни национални и езикови малцинства в рамките на ЕС. Защо Minority Safepack цели точно ЕС да подобри защитата на правата на гражданите? Защото ЕС, от самото си създаване до днес, оставя проблемите на малцинствата…