Честит рожден ден, ДПС!

Скъпи съмишленици, 29 години след създаването на ДПС, пред света все още стоят на дневен ред кризата на толерантността, нетърпимостта към различието и разделянето на хората на етнически, верски, полови и други признаци. Предизвикателствата на времето ни карат да бъдем още по-отговорни към каузата на ДПС и да продължаваме да браним ценностите и принципите, в…