Отворена е регистрацията за Лятната академия за либерални политики на Младежко ДПС

В периода 11-14 юли 2019 г. в гр. Велико Търново, Младежко ДПС ще проведе Лятна академия за либерални политики. ДПС има дългосрочна и устойчива стратегия за работа с активни млади хора, които имат желание да развиват управленски и политически капацитет за работа в полза на обществото. Голяма част от тези млади хора в момента учат…