Академичен председател на Младежко ДПС участва в „Европейска академия за обучители“

В периода 10-12 септември 2021 г. се проведе „Европейска академия за обучители“ в град Варшава, Полша, организирана от Международния образователен център и Европейския либерален форум. Обучението имаше за цел да представи на участниците нови знания и добри практики за планиране и провеждане на обучения с либерална насоченост, управление на вниманието и концентрацията на аудиторията. Обучението…