MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Международна федерация на либералната младеж  - IFLRY

Международна федерация на либералната младеж - IFLRY

IFLRY е международна организация, която обединява младежки либерални структури от цял свят. Целта и...

IFLRY е международна организация, която обединява младежки либерални структури от цял свят. Целта и е да служи като база за сътрудничество на младежите, независимо дали са обединени или не в НПО, партии или студентски дружества. Според програмните ни документи политиката ни се базира на универсалността на човешките права и на тяхната ненакърнимост.


IFLRY се обявява за свободно и толерантно общество, без дискриминация, даващо равни шансове и отчитащо индивидуалността и правата на малцинствата в света. Според IFLRY такива цели могат да се постигат само при демократична система на управление.


Като либерална младежка организация IFLRY e за пазарна икономика, която се ограничава само и единствено от справедливо разпределяне на богатствата и от екологическата устойчивост. Опитът ни показва, че това може да се получи чрез равни възможности за разделяне на богатствата- както в рамките на държавите, така и в международната търговия.


IFLRY е създаден през 1979г. в Селкеборг, Дания, и обединява две съществували дотогава организации- Световната Федерация на Либералната и Радикална Младеж (WFLRY) и Европейската Федерация на Либералната и Радикална Младеж ( EFRY). Практически историята на IFLRY започва от 1947г., когато в Кеймбридж, Великобритания, са създава организация, призвана да бъде младежка либерална платформа.


През 80-те години на 20 век IFLRY стъпва в няколко държави от Северна и Централна Америка, после- в Латинска Америка, а след 1989- в Централна и Източна Европа.


В момента в IFLRY членуват над 90 организации от континентите. За членовете на IFLRY са задължителни принципите на този младежки интернационал. За получаване на пълноправно членство отначало всяка организация подава документи за „кандидат-член”. Ако тя изпълнява не по-малко от година условията на статута на IFLRY, след решение на Генералната Асамблея тя може да стане пълноправен член.


IFLRY може да предостави статут на наблюдател на организации, които по политически или по други съображения не могат или не желаят да бъдат пълноправни членове. Друга практика в дейността е каненето на гости- например на Генералната асамблея.


IFLRY е пълноправен член на Либералния Интернационал и поддържа сътрудничество с Либералната асамблея на Съвета на Европа. Освен това е активен член на Европейския младежки форум и има непрекъснати консултации със Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Друга част от дейността е свързана с младежкия форум на ООН. IFLRY е член и на Европейския Младежки Форум, като е единствената международна младежка политическа организация с представител в бюрото на форума. В периода 2013-2016 Станислав Анастасов бе зам.-председател на IFLRY.


На 3-ти март 2018 година на конгреса на Младежкия либерален интернационал (IFLRY), който се проведе в Акра, Гана, Гюлфие Арнаудова бе избрана за вицепрезидент на организацията.

На 23-ти март 2019 година на конгреса на Младежкия либерален интернационал (IFLRY), който се проведе в София, България, Сюлейман Сюлейман бе избран за вицепрезидент на организацията.

Уеб сайт: http://www.iflry.org


Страница във фейсбук: http://www.facebook.com/#!/iflry