MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Национален съвет

Национален съвет

Младежко ДПС

Членове на Национален съвет

на Младежко Движение за права и свободи,

избрани на IX-та Национална конференция на Младежко ДПС

 

 

1. Ибраим Зайденов – председател
2. Танзер Юсеинов – председател
   
  Благоевград
   
3. Атидже Камбер – обл. председател
4. Иман Вакльова
5. Валентин Странджев
6. Рамзи Шакиров
   
  Бургас
   
7. Сезгин Кадил - обл. председател
8. Хюсеин Халил
9. Бехчет Емурлов
10. Сияна Коюмджиева
11. Севди Емин
   
  Варна
   
12. Тургут Мехмед– обл. председател
13. Хълми Белев
14. Мехмед Мехмедов
   
  Велико Търново
   
15. Санер Узунали – обл. председател
16. Мастън Мастънов
17. Ясмин Ахмед
   
  Видин
   
18. Валентин Средков – обл. председател
19. Станислав Симеонов
20. Николай Василев
   
  Враца
   
21. Христо Найденов – обл. председател
22. Антонина Банчева
23. Радослав Шерметски
   
  Габрово
   
24. Хакан Чирак – обл. председател
25. Юсеин Вейселов
   
  Добрич
   
26. Дениз Дюкянджъ – обл. председател
27. Денис Нихат
28. Тансер Ибрямов
   
  Кърджали
   
29. Енгин Идриз – обл. председател
30. Бюлент Ахмед
31. Стивън Ничев
32. Юсеин Хабиб
33. Ерсин Алиосман
34. Ерсан Ибрям
   
  Кюстендил
   
35. Габриела Стоянова – обл. председател
36. Василен Васев
   
  Ловеч
   
37. Сашо Иванов – обл. председател
38. Асен Иванов
   
  Монтана
   
39. Деян Георгиев – обл. председател
40. Ива Иванова
41. Замфир Борисов
   
  Пазарджик
   
42. Цанко Молов – обл. председател
43. Асан Садък
44. Денис Дъвков
45. Наим Идриз
   
  Перник
   
46. Симеон Гебов – обл. председател
47. Георги Георгиев
   
  Плевен
   
48. Васил Петков – обл. председател
49. Исмаил Гюлянлиев
50. Стефан Стефанов
   
  Пловдив
   
51. Севда Шаркова – обл. председател
52. Рангел Атанасов
53. Ердем Читали
54. Ахмед Абди
   
  Разград
   
55. Шукри Джамферов – обл. председател
56. Едиз Акифов
57. Денис Фикрет
58. Айхан Гафуров
   
  Русе
   
59. Мехмед Гази – обл. председател
60. Алпер Исмаилов
61. Ислям Панджаров
   
  Силистра
   
62. Нехат Нури – обл. председател
63. Нурбин Мухарем
64. Сердар Юсеин
65. Джанер Неджатов
   
  Сливен
   
66. Онур Шекеров – обл. председател
67. Митьо Митев
68. Хюсеин Садуллов
   
  Смолян
   
69. Шебан Билянов – обл. председател
70. Денис Инджов
71. Тугай Кафа
72. Борислав Дуганов
   
  София - град
   
73. Рахим Юмерефенди – обл. председател
74. Аспарух Карастоянов
   
  София - област
   
75. Кристина Костадинова – обл. председател
76. Веселина Радославова
77. Павел Стоянов
   
  Стара Загора
   
78. Метин Качан – обл. председател
79. Елин Дочев
80. Айгюн Хаджиисмаилов
81. Еньо Костадинов
   
  Търговище
   
82. Бюлянт Бейтула – обл. председател
83. Серхан Алиев
84. Джем Яменов
   
  Хасково
   
85. Гюнер Зейнал  – обл. председател
86. Али Али
87. Елиф Емилова
88. Байрам Реджеб
   
  Шумен
   
89. Йозлям Джевдет – обл. председател
90. Айсел Мустафова
91. Арзу Осман
92. Тиджел Заид
   
  Ямбол
   
93. Реджеб Арифов – обл. председател
94. Ахмед Ахмедов
   
  Република Турция
   
95. Арзу Ипек
96. Елван Миткова
97. Мюмин Ватансевер
98. Хасан Ъшъклар
99. Серкан Аяз
   
  Народни представители
   
100. Анджей Джандев
101. Дженал Топалова
102. Ертен Анисова
103. Небие Кабак
104. Осман Мурадов
   
  Академични председатели
   
105. …................ - Благоевград
106. Хафисе Мехмедали - Бургас
107. Мустафа Джелил - Варна
108. Халил Молкочев - Велико Търново
109. Толга Мехмед - Кърджали
110. Цецо Иванов - Плевен
111. Берна Смаил - Пловдив
112. Есра Бербер - Русе
113. Даниела Николова - Смолян
114. Реджеб Акахмед - София
115. Мелиса Черкезова - Стара Загора
116. Сонер Сабри - Хасково
117. Синем Емби - Шумен
   
  Квота на председателя
   
118. Адем Чакалов
119. Алекбер Абил
120. Денис Сали
121. Констанца Гюрова
122. Налян Сали
123. Реджеб Шакиров
124. Гизем Ремзиева
125. Серкант Сейдамед
126. Хасан Хасан
127. Окан Али
128. Мехмед Расим