MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Сезгин Мехмед

Сезгин Мехмед

Роден на 02 април 1987 г. в гр. София. Завършил е магистърска степен по „Политически мениджмънт и публични политики” в Нов български университет, бакалавърска степен по специалност „Маркетинг” и професионална квалификация „Икономист”. Българско училище за политика „Димитър Паница” – Випуск 2015, Световният форум по демокрация в Страсбург – 2015 г. Два мандата член на Управителния съвет на Национален младежки форум (НМФ). Секретар на Младежко ДПС в периода 2013 – 2016 г. Заместник-председател на Младежко ДПС с ресор „Връзки с академични дружества и обучения“ в периода 2016 – 2020 г. На 22.11.2020г. е избран за председател на Младежко ДПС. Владее турски и английски език.

sezgin@mdps.bg