MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
История на Младежко ДПС

История на Младежко ДПС

Младостта непрестанно е била движеща сила при възникването и развитието на Движението за права и свободи. То се заражда в последните години на тоталитарния режим като нелегална организация на млади хора и съратници на Ахмед Доган

Младостта непрестанно е била движеща сила при възникването и развитието на Движението за права и свободи. То се заражда в последните години на тоталитарния режим като нелегална организация на млади хора и съратници на Ахмед Доган (тогава на 32 г.).

Още през 1990 г., едновременно с изграждането на структурите на ДПС в страната се създават и първите студентски дружества към ДПС в университетските центрове: Варна, София, Шумен, Пловдив, Кърджали, Русе и т.н. Тези дружества възникват спонтанно, като израз на стремежа у младите хора в условията на плурализъм и демокрация да получат поле за изява на своите новоосъзнати стремежи за срещи, дискусии, младежки забави, курсове и др. Дълги години тези студентски дружества съществуват и действат самостоятелно, без някаква централизирана структура, помагайки на много млади хора да се запознаят с идеите и да се включат в организационния живот на местните структури на ДПС.

Едва в края на 1997 г. и началото на 1998 г. възниква и се утвърждава идеята за създаването на една единна младежка организация на ДПС с централизирано ръководство. Тогава група млади ентусиасти, сътрудници към централата на ДПС, получават мисията да обиколят страната и да обхванат съществуващите към момента студентски и младежки структури и да инициират създаването на нови там, където има подходящи условия. В резултат нa изпълнението на тази задача се стига до провеждането, през 1998 г. в гр. Шумен, на Първата (Учредителна) Национална конференция на младежите в ДПС, на която се учредява Съюзът на Академичните и младежки дружества в ДПС (САМД в ДПС). Приема се Правилник и се избира централно ръководство на САМД в ДПС с председател Мустафа Карадайъ.

Следва период на активна работа по разгръщането и укрепването на структурите на САМД в страната. С помощта на германската Фондация за либерална политика „Фридрих Науман“ се провеждат десетки семинари в цялата страна. Те спомагат за политическото и организационно съзряване на младите членове и симпатизанти на ДПС и ги подготвят за активно участие в местните избори през 1999 година. И резултатите не закъсняват: там, където на местните избори има добре организирани и функциониращи младежки структури, ДПС печели убедително (Джебел, Цар Калоян, Руен и др.).

Вследствие на активната организационна дейност, географската и числената представителност на САМД в ДПС непрекъснато нараства. За да се стигне до провеждането на Втората Национална конференция на младежката организация на ДПС през месец април 2000 г. в гр. София. На тази конференция единодушно се взема решение за преименуването на организацията в Младежко Движение за права и свободи (Младежко ДПС), обединяваща младежки структури на ДПС, изградени на териториален принцип. Отчетено е, че със своите над 23 000 членове и структури в 70 на сто от страната, Младежко ДПС се е превръща в най-голямата младежка политическа организация в България. Приема се нов Правилник и Програмна декларация и се избира ново ръководство – Централен оперативен съвет (ЦОС) на Младежко ДПС, състоящ се от 5-има души. За Председател на Младежко ДПС е избран Мустафа Карадайъ. През същата година Младежко ДПС е прието за кандидат-член на Европейската Либерална Младеж (LYMEC) и става съосновател и пълноправен член на Балканската Младежка Либерална Мрежа (ISEEL).

В сътрудничество с Фондация „Фридрих Науман“ и Политологичен център, ръководен от Емил Кошлуков, се провеждат два цикъла от семинари във всички областни центрове на страната, на които наред със запознаването на младите хора с либералните идеи и принципи, се провежда обучение по организация и реализация на предизборна кампания с оглед на предстоящите Парламентарни избори 2001. Паралелно тече и активна кампания по изграждане и укрепване на структурите на МДПС в цялата страна с цел да се подпомогне и оптимизира участието на ДПС на парламентарните избори и да се изпълни една от основните мисии, поставени на МДПС от страна на Председателя на ДПС Ахмед Доган: преодоляване на феномена „капсулация на структурите на ДПС“ и изграждането на „банка-кадри“, обучени и подготвени за едно бъдещо участие в управлението на страната.

Парламентарните избори през 2001 година са голям успех за ДПС. Немалка част от заслугата за този успех има и МДПС, което участва активно и се представя достойно на тези избори със свои издигнати кандидати в листите на ДПС. От 21 избрани народни представители от листата на ДПС, 3-ма са членове на МДПС. В последствие се формира коалиционно мнозинство между НДСВ и ДПС и бива избран Министерски съвет, в който ДПС за първи път в своята история има министри. Тогава започва масово навлизане на младите кадри на ДПС, членове на МДПС, в органите и структурите на държавната власт, където те представят достойно и себе си и партията в този отговорен исторически момент. В настоящия момент над 90 на сто от представителите на ДПС в държавната администрация са на младежка възраст.

През месец май 2003 г. в гр. София се провежда Третата Национална конференция на МДПС, където се приемат значителни изменения в Правилника (разширяване на ЦОС с участие на представители от страната, изграждане на т. нар. Центрове за Младежки Инициативи (ЦМИ) във всички общини и др.), нова Програмна Декларация и се избира нов Председател на МДПС: Салиха Емин.

От този момент, наред с продължаване развитието и укрепването на структурите на МДПС, акцентът е поставен върху създаването на правно-организационните възможности за разгръщане на инициативата и предприемчивостта на младите хора, чрез създаването на Центровете за Младежки Инициативи (ЦМИ), където да се разгърне активна дейност по разработване на програми и проекти с цел пълноценно усвояване на финансовите ресурси, предоставени както по линия на европейските фондове, така и от неограничените възможности на т.нар. „трети сектор“.

През 2004 г. МДПС бе приета за пълноправен член на Европейската Либерална Младеж – LYMEC. В края на 2005 г. МДПС е приета за пълноправен член на най-голямата международна младежка либерална формация – IFLRY, като в същото време се определя за един от основните младежки либерални фактори не само в България, но и на международно равнище. През 2006 г. за председател бе избран Корман Исмаилов. Както той, така и цялото централно ръководство на МДПС си поставят нелеката задача, младежите на ДПС да бъдат все по активни участници, както в политическия живот на ДПС, така и в цялостния политико – обществен живот на страната.

През 2009 г. за председател на Младежко ДПС бе избран Джейхан Ибрямов, който обнови изцяло състава на ЦОС. Под негово ръководство младежката организация доказа висотата на постигнатите до момента позиции и затвърди значимата си роля за развитието на ДПС.

През 2010 г. Младежко ДПС става пълноправен член на Националния пладежки форум. На 10 септември 2017 г. Младежко ДПС прекратява членството си във форума, поради несъгласие с политиката, водена от ръководството и приемането на младежката организация на ВМРО като пълноправен член.

На 17-ти ноември 2012 година се проведе VI-та Национална конференция на Младежко ДПС. Нейните делегати избраха Илхан Кючюк за председател с пълно мнозинство. Той изрази своята увереност, че младежите на ДПС са образовани, компетентни, подготвени и направи заявка, че те ще бъдат гарант за визията за успех на ДПС.

На 2-ри април 2016 година се проведе VII-та Национална конференция на Младежко ДПС, на която делегатите препотвърдиха с пълно мнозинство лидерството на Илхан Кючюк. Националната конференция излезе с важни решения да се работи за устойчивост, укрепване и разширяване. Мотото на конференцията бе „Бъдещето – това сме ние“.

На 21-ви ноември 2020 година се проведе VIII-та Национална конференция на Младежко ДПС, по време на която Сезгин Мехмед беше избран единодушно за председател на организацията. Конференцията се проведе под наслов „Младежко ДПС – Бъдещето Днес!“, изцяло онлайн с участието на 357 делегати. Това е първата партийна конференция в България, която се провежда напълно дигитално, с цел спазване на социалната дистанция и препоръките, дадени от СЗО във връзка с пандемията от COVID-19.