MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
90 секунди с Шукри Джамферов

90 секунди с Шукри Джамферов

Кой е Шукри Джамферов? Казвам се Шукри Мехмедов Джамферов, на 31 години, женен с едно дете, от гр....

Публикувано преди 1 година

Кой е Шукри Джамферов?


Казвам се Шукри Мехмедов Джамферов, на 31 години, женен с едно дете, от гр. Цар Калоян, обл. Разград. В момента живея в гр. Цар Калоян и работя в общинската администрация. Завършил съм магистратура по „Финансово управление в публичния сектор“ и бакалавър по „Стопански и финансов контрол“ в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.


От 2012 г. до 2016 г. бях член на Академичното дружество на Младежко ДПС в Стопанска академия Свищов. От февруари 2016 г. до февруари 2020 г. местен председател на Младежко ДПС Цар Калоян, от февруари 2020 г. досега съм общински председател на Младежко ДПС Цар Калоян и от юни 2021 г. изпълнявам функциите на областен председател на Младежко ДПС Разград.


Защо младите хора трябва да участват в политиката?


С участието си в политиката, младите хора получават възможност да реализират своите идеи, планове, даже и мечти. Участието в политиката е съпътствано с вземането на важни решения и именно с решенията си, младежите могат да подобрят начина на живот в нашата страна.


Какво би искал да се промени за младите хора в България и къде виждаш ролята на Младежко ДПС?


Нещата, които искам да се променят са много, но ще се спра на един от най-важните, а именно образованието. Мисля, че образованието не е на нужното ниво и това се отразява негативно върху младото поколение на България. Както знаем след семейството, образованието е другият важен фактор за изграждането на човека като личност. От тази гледна точка, некачественото образование може да доведе до непоправими последици. Ролята на Младежко ДПС винаги е свързана с промяната към по-добро и затова мисля, че заедно ще се справим с всички проблеми на нашата родина България.


Какво би казал на младите хора, които са апатични към политиката?


Въпросът за апатията лично на мен ми е малко парадоксален. В разговорите, които провеждам с различни млади хора, виждам, че повечето имат мнения и идеи за подобряване на ситуацията, в която се намираме, но от друга страна, повечето от тях не желаят да бъдат тези, от които да започне промяната. Темата за апатията на младите е много дълбока и изискваща изследвания в различни аспекти на живота, като народопсихология, социален статус, образование, ценностна система, медийната роля и др.


Иначе бих им казал, да се интересуват от заобикалящия ги свят и че бъдещето на всеки е в неговите ръце! Да четат повече и да знаят повече от другите! Да знаят миналото си, да живеят достойно в настоящето и да градят бъдещето! Да са свободни и активни граждани на Република България!


За какво мечтаеш?


Малко като клише, но и аз мечтая за по-добро бъдеще, както за нас и нашите деца, така и за бъдещите поколения.


Кой е любимият ти девиз?


Каквото посееш, това ще пожънеш!