MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Интервю на Ахмад Ал Рахвани, председател на Международната федерация на либералната младеж

Интервю на Ахмад Ал Рахвани, председател на Международната федерация на либералната младеж

Вие сте президент на международна либерална младежка организация. Какви са според Вас най-големите п...

Публикувано преди 4 години

Вие сте президент на международна либерална младежка организация. Какви са според Вас най-големите предизвикателства пред младите хора и какви са предизвикателствата пред младите либерали?


Много от младите хора стават жертва на глобалната криза на нашето настояще, при която системата на международното право и неговото зачитане не само са застрашени, но и бавно биват разрушавани. Младите хора виждат света като глобална общност, с много споделени ценности, надхвърлящи рамката на граници, народи и езици. По-младото поколение споделя ценности и визия за бъдещето, в което разнообразието е нещо нормално, а човешкият прогрес е императив за всички. Но при настоящите тревожни тенденции съвсем вероятно е те да се сблъскат с реалност, при която съществуващите политически елити на много места са готови да „подпалят“ общия ни дом.  За нас, либералите, е изключително важно да защитаваме правата на човека и демократичните принципи, които ръководят нашата свобода и напредък, и да не позволяваме социално-политическото отклонение да попречи на младите хора днес да изграждат бъдещето.


Либералите често призовават за мобилност, но и за равни права. Как гледате на тези въпроси от гледна точка на образованието, младежката безработица и миграцията във време, когато все повече хора се обръщат към национален протекционизъм?


Ние, като либерали, сме силно убедени в либералните принципи на мирно съжителство и сътрудничество между държавите в условията на един изключително изискващ и бързо развиващ се глобализиран свят. Когато говорим за мобилност – тя се вписва точно в нашето разбиране на концепцията за отворените граници. Тя също има пряка връзка с образованието и заетостта сред младите хора. Образованието е основата на свободното, демократично общество и трябва да бъде достъпно за всеки човек. Целта му трябва да е не само да даде умения на човека, необходими за пазара на труда, но и да му предостави знания и инструменти, за да ръководи действията си като свободно човешко същество. Мобилността на младите хора не само открива възможности за реализиране на горното, но също така разширява концепцията за свободния пазар до истински либерален обмен на знания, труд, култура и насърчава приобщаването и разнообразието.


В България ще участвате в конференция, посветена на гражданското приобщаване на младите хора. Защо вярвате, че това е важно? Дали младите хора се интересуват от разработването на политики и имат ли житейски опит за политика и граждански ангажимент?


Гражданската ангажираност не засяга само индивида и обществото, но и предоставя  възможности за участие на младите хора в разработването и формулирането на политики, свързани с младежта. Ангажирането на младите хора зависи в голяма степен и от социално-икономическата и политическата среда, в която живеят. А достъпът до свободен и отворен интернет, политическите демонстрации и инициативите за укрепване на мира могат да предоставят дългосрочни ползи както на хората, така и на общността.


Уверено мога да кажа, че младите хора се интересуват от правенето на политика, нашата задача като активисти е да работим заедно с младите хора по целия свят, за да насърчаваме участието им в политическите процеси и засилването на тяхната гражданска ангажираност чрез различни инициативи и канали..


Конференцията се организира от Младежко ДПС по повод 20-годишнината на организацията. Как оценявате сътрудничеството си с Младежко ДПС на международно ниво?


Младежкото ДПС има дълга история на солидно сътрудничество с IFLRY. От първите дни на членството си те бяха една от най-силните младежки организации в нашата международна организация. Младежко ДПС донесе на международната ни сцена много опитни млади умове, желаещи да споделят своите знания, да демонстрират отлични политически умения и да научат от другите какво могат да отнесат със себе си, за да развиват българската политика и младежката ангажираност в страната. Щастлив съм да работя с тези прекрасни хора и желая нашите отношенията в международното либерално семейство да просперират и да носят плодовете на либерализма в името на общото ни бъдеще.