MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Интервю на Свеня Хан, председател на Европейската либерална младеж LYMEC

Интервю на Свеня Хан, председател на Европейската либерална младеж LYMEC

Вие сте президент на Европейската либерална младеж. Какви са според Вас най-големите предизвикателст...

Публикувано преди 5 години

Вие сте президент на Европейската либерална младеж. Какви са според Вас най-големите предизвикателства пред младите хора и какви са предизвикателствата пред младите либерали?


Като проевропейска младежка организация искаме да чуем ясно и звучно "ДА" в подкрепа на Европейския съюз, но и да видим амбициозна концепция за реформирането му. Искаме Европейски съюз, който да говори с единен глас на международната сцена и който е готов да посреща предизвикателствата на нашето време. През юли направихме проучване сред нашите членове, като поискахме те да определят приоритетите си за следващите европейски избори и темите, върху които биха искали да съсредоточим политическата си дейност. С голяма преднина шест области бяха отчетени като водещи: миграция и бежанска криза; сигурност и отбрана; изменението на климата и състоянието на околната среда; цифровизацията и иновациите; образованието, пазара на труда и безработицата сред младите хора; бъдещето на ЕС, включително необходимостта от институционални реформи и защита на нашите ценности. Това показва колко широки са интересите на младежите, но и колко добре осъзнаваме кои са неотложните проблеми на нашето време. За нас, либералите, е особено важно да се намери балансиран път напред, който да отчита различията сред държавите членки, но да отстоява ценностите ни и да настоява за реформи.


Либералите често призовават за мобилност, но и за равни права. Как гледате на тези въпроси от гледна точка на образованието, младежката безработица и миграцията във време, когато все повече хора се обръщат към национален протекционизъм?


За нас, като млади политици, образованието и младежката безработица са изключително важни теми. Националният протекционизъм не е отговор на нито едно от текущите предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Отговорът не е и в опростеното шаблонно настояване за повече ЕС. Отговорът е в търсенето на по-интелигентен, по-добре функциониращ ЕС, основан върху все по-тясно сътрудничество. Като младежка организация работим за Европейски съюз, в който наистина да няма значение в коя държава се е родил, бил е отгледан или възпитан младият човек. Това предпоставя истински равни шансове в живота, без значение от семейния произход, то включва и справедлив достъп до образование и признаване на образователни степени във всички държави членки на ЕС, така че младите хора да могат реално да се възползват от своите права.


А особено за справянето с миграцията, национализмът не може да бъде решение. Ние вярваме, че Европейският съюз трябва да създаде работещи правила и рамка както за законна миграция, така и за търсещите убежище в ЕС. Само заедно можем да намерим трайно решение на тези глобални въпроси.


В България ще участвате в конференция, посветена на гражданското приобщаване на младите хора. Защо вярвате, че това е важно? Дали младите хора се интересуват от разработването на политики и имат ли житейски опит за политика и граждански ангажимент?


На всеки млад политик поне веднъж е казвано: "Ти си твърде млад, имаш твърде малък опит". Но точно в това се крие силата на младите хора. Имаме смелостта да предлагаме  нови идеи и да прилагаме нови подходи, неща, които преди не са правени. Освен това, политиката и гражданското участие трябва да бъдат толкова разнообразни, колкото е и обществото, тъй като те са неговото отражение. Затова се нуждаем от различни хора, които да оформят общото ни бъдеще. Вярвам, че всеки може да добави по нещо специално.


Конференцията, в която ще участвате, се организира от Младежко ДПС по повод 20-годишнината на организацията. Как оценявате сътрудничеството си с Младежко ДПС на международно ниво?


Младежко ДПС винаги е било надежден партньор на международно ниво и ключов наш сътрудник по отношение на стремежа за постигане на повече либерализъм и свобода в региона. Те са най-големият ни пълноправен член и имат изключителен принос по отношение на формирането на нашите политики и организация, като в момента Антоанета Асенова, от редиците на Младежко ДПС, която служи като политически съветник в Бюрото на LYMEC значително оформя позиционирането на организацията ни. В още по-голяма степен, председателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк е близък съюзник в стремежа ни да дадем глас на младите хора в европейската политика.