MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
„Младежка политика“ означава истинско участие и представителство, а не показност!

„Младежка политика“ означава истинско участие и представителство, а не показност!

Европейската либерална младеж (LYMEC) категорично осъжда начина, по който Българското председателств...

Публикувано преди 6 години

Европейската либерална младеж (LYMEC) категорично осъжда начина, по който Българското председателство на Съвета на ЕС организира Европейската младежка конференция. Със съжаление констатираме, че Българското председателство и Европейската комисия отнеха на младите хора едно от основните им права – правото им на участие.


Превръщането на младежите в обикновени слушатели на политически изказвания, още повече – за сметка на активното им участие в истинска дискусия – е в тотално противоречие с необходимостта от провеждането на Европейската младежка конференция два пъти годишно.


С тъга и разочарование прочетохме различни описания за организираната от Българското председателство през изминалата седмица Европейска младежка конференция в София. Мнозина млади участници посочиха липсата на смислено участие на младите хора по време на събитието. Очевидно е, че Българското председателство и Европейската комисия неправилно са разбрали смисъла на диалога. Целта за доближаване на младите хора до институциите остана просто концептуалната идея на хартия.


По време на конференцията участващите млади хора бяха лишени от възможността да обсъждат идеи и инициативи наравно с българските политици и представителите на Европейската комисия. Тотално неглижиран бе шансът за принос на младежите на база на тяхната експертиза, а целта за овластяване на европейските младежи чрез осигуряване на прякото им участие в оформянето на политиките, които оказват влияние върху техния живот и развитие, бе напълно пропусната. Още повече, че заключенията от конференцията трябваше да залегнат в следващата Младежка програма на ЕС.


Председателят на българската либерална младежка организация Младежко ДПС Илхан Кючюк коментира: "Събитията по време на Европейската младежка конференция отново показаха общото отношение на българското правителство към проблемите, които са в дневния ред на младежите – те често биват цитирани като приоритет, но на практика диалогът с младите хора се пренебрегва".


 Председателят на LYMEC Свеня Хан заяви: "Нормално би било през 2018 г. младежкото участие да е много повече от едно просто събиране на стотици млади хора за зрители на конференция. Очакваме такива събития да предоставят възможности за пълноценно участие и почтително включване на младежките делегати, представители на младежки съвети и младежки организации, представляващи стотици, ако не и хиляди млади хора".


Потресени сме също така, научавайки, че Тибор Навачич, европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта, не отдели време, за да остане и изслуша препоръките на младите хора по конкретните политики, а е потеглил веднага след изказването си. Иронията граничи с комичното, като се има предвид, че речта му подчертава, че на младите хора трябва да се предостави гласност и повече участие в процесите на вземане на решения на ЕС. Смятаме, че липсата на интерес и желание на г-н Наврачич, член на Европейската комисия, да остане до края на конференцията, е още един пример за потъпкването на основните принципи на Структурния диалог. За съжаление, това не е първият път, когато комисарят проявява липса на уважение към представителите на младежта на подобни събития.


Еднакво сме потресени и от коментарите на българския премиер Бойко Борисов, който в заключителната си реч очевидно е посочил, че основната отговорност на младите хора е да се възпроизвеждат!


В светлината на тези събития, призоваваме Групата на АЛДЕ в Европейския парламент да повдигне въпроса за липсата на младежко участие и включване на младежки представители на конференцията в София при разговорите си с Комисията и Българското председателство и да осигури, чрез всички възможни средства, провеждането на Структурния диалог за младежта и Европейската младежка конференция по по-почтителен начин.


Като млади либерали продължаваме да работим за смислено младежко участие и представителство на всички нива на вземане на решения, включително и по отношение на диалога с институциите на ЕС и държавите членки.


______________________________


За младежката конференция:


Европейската младежка конференция, която се провежда по време на всяко председателство на ЕС, дава уникалната възможност на младежките представители да обсъдят младежки политики заедно с националните правителства и Европейската комисия, както и да излязат с препоръки, които се приемат сред заключенията на председателството. Заключенията от тази конференция трябваше да бъдат включени и в следващата Програма на ЕК за младежта.


http://www.lymec.eu/2018/04/24/we-want-to-see-true-participation-and-representation-not-tokenism/