MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Младежко ДПС участва в „Лигата на младите гласоподаватели“

Младежко ДПС участва в „Лигата на младите гласоподаватели“

Рахим Юмерефенди – областен председател на младежко ДПС София – участва в „Лигата на младите гласоп...

Публикувано преди 1 година

Рахим Юмерефенди – областен председател на младежко ДПС София – участва в „Лигата на младите гласоподаватели“, организирана от Национален младежки форум,
Студентски клуб на политолога и САИМО. В поредица от дебати, младите представители на различни политически организации обсъдиха и ще обсъждат теми, които касаят пряко младежта в България като външна политика, младежка политика и вътрешна политика.

Темата на проведения днес дебат бе Младежки политики, а представители на различни политически сили изложиха своите идеи в приятелски и конструктивен тон. Нашият младеж успя да запознае и аргументирано да разясни младежкия аспект от програмата за управление на ДПС като акцентира на притеснителния факт, че Планът за възстановяване и устойчивост, както и оперативните програми за периода 2021-2027 все още не са реализирани и това рефлектира най-много към младите хора в България. Рахим умело отстоя принципните позиции на Младежко ДПС по различни наболели теми за младите хора като закон за доброволчеството, къде е мястото в държавната структура на младежта и други. Той изрази увереност, че с диалог и разум в политиката може да се намира общ език и апелира за същото към всички политически сили, като пример как могат да се преодоляват „червени линии“.