MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Младежко ДПС внася 24 634 подписа в подкрепа на инициатива за културното и езиково многообразие на ЕС

Младежко ДПС внася 24 634 подписа в подкрепа на инициатива за културното и езиково многообразие на ЕС

Младежко ДПС внесе 24 634 подписа в подкрепа на инициативата Minority Safepack, която цели да подобр...

Публикувано преди 6 години

Младежко ДПС внесе 24 634 подписа в подкрепа на инициативата Minority Safepack, която цели да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС.


Петицията бе инициирана от организацията Федерален съюз на европейските националности (FUEN). За входирането на подписите в България пристигна Лорант Виндзе, председател на oрганизацията.


Петицията събра повече от необходимите 1 000 000 подписа. Европейските граждани, които са я подкрепили, са над 1 320 000 Това означава, че  Европейската комисия трябва да се ангажира с предложението и да стартира законодателна инициатива.


Българският евродепутат Илхан Кючюк подчерта, че това е изключителен успех за всички членове на Младежко ДПС, които са работили с огромен ентусиазъм в инициативата, целяща да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, принадлежащи към различни етнически и езикови малцинства.


„Доволен съм. Успехът на Minority Safepack е ясен знак, че гражданите на ЕС очакват институциите да поемат своята отговорност за защита на малцинствата. Ясен знак, че хората не желаят конфронтация, а напротив – съжителство в условия на разбирателство и уважение. В рамките на ЕС има около 50 милиона граждани, които принадлежат към дадено етническо или езиково малцинство – те правят Европа по-богата. И наш ангажимент е да ги съхраним и насърчим“, коментира Илхан Кючюк.


За Minority Safepack:


Minority SafePack има единадесет оригинални предложения как ЕС да защитава/насърчава културното и езиково многообразие в Европа, девет от които са регистрирани от Европейската комисия:
  1. Препоръка на ЕС за защита и насърчаване на културното и езиковото многообразие

  2. Програми за финансиране на малки езикови общности

  3. Създаване на Център за езиково многообразие

  4. Целите на фондовете за регионално развитие на ЕС да включат защитата на националните малцинства и насърчаването на културното и езиковото многообразие

  5. Изследване на добавената стойност на малцинствата към нашите общества и Европа

  6. Подобряване на равенството на малцинствата без гражданство

  7. Общ европейски закон за авторското право, за да се позволят услугите и излъчването на майчиния език

  8. Свобода на обслужване и приемане на аудиовизуално съдържание в малцинствените региони

  9. Насърчаване на регионалната (държавна) подкрепа за опазване на културата, медиите и културното наследство на малцинствата.