MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Академични дружества

Академични дружества

Академични дружества

 

  Академични председатели
1. Атидже Камбер - Благоевград
2. Хафисе Мехмедали - Бургас
3. Мустафа Джелил - Варна
4. Халил Молкочев - Велико Търново
5. Толга Мехмед - Кърджали
6. Цецо Иванов - Плевен
7. Берна Смаил - Пловдив
8. Есра Бербер - Русе
9. Даниела Николова - Смолян
10. Реджеб Акахмед - София
11. Мелиса Черкезова - Стара Загора
12. Сонер Сабри - Хасково
13. Синем Емби - Шумен