MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Представител на Младежко ДПС взе участие в семинар на тема „Как да защитаваме човешките права в дигиталното пространство“

Представител на Младежко ДПС взе участие в семинар на тема „Как да защитаваме човешките права в дигиталното пространство“

Представител на Младежко ДПС взе участие в семинар на тема „Как да защитаваме човешките права в диг...

Публикувано преди 6 месеца

Представител на Младежко ДПС взе участие в семинар на тема „Как да защитаваме човешките права в дигиталното пространство“, който се проведе в Будапеща, Унгария от 16 до 20 май 2022 г. Тази петдневна учебна сесия беше организирана от Международната федерация на либералната младеж (IFLRY) в сътрудничество с младежкия отдел на Съвета на Европа и е част от по-големия тематичен фокус на IFLRY върху дигиталните права на човека. Общата цел на учебната сесия беше да се разбере и повиши осведомеността относно концепцията на изкуствения интелект в по-широката обществена и политическа сфера за младите хора, задълбочаване на дискусията относно поверителността на данните и етичното събиране на данни, обсъдени в контекста на Декларацията за правата на човека и гражданина, Европейската конвенция за правата на човека и Общия регламент относно защитата на данните (GRPR) чрез укрепване на достъпа на младите хора до права, задълбочаване на знанията и разширяване на младежкото участие.


Младежко ДПС бе представлявано от Ренета Илиева - член на Младежко ДПС.